Hållbarhetsmanualen är under omarbetning. Vid frågor kontakta Sofia Nyholm.