Prova kostnadsfritt

För dig som vill finns möjligheten att prova Hållbarbetsmanualen utan kostnad i en månad. Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter.

Kontakta oss gärna på någon av nedanstående adresser om du undrar över något.

För frågor som rör licenser, företagsanspassningar, innehåll och allmänna frågor:

Gustav Johansson, WSP
Tel: 010-722 80 98
Mejl: gustav.johansson@wspgroup.se

För frågor som rör laglistor:

Elin Hall, WSP
Tel: 010-722 81 03 Mejl: elin.hall@wspgroup.se


För frågor som rör webbtjänster:

Martin Belkert, WSP
Tel: 070 546 78 19
Mejl: martin.belkert@wspgroup.se


Tillgänglighet

För att få tillgång till Hållbarhetsstyrning och Faktabasen krävs licens.

Beställning

Licens berättigar användning av Hållbarhetsmanualen under ett år från inköpsdatum.
Pris: 25 000 kr/år oavsett antal användare eller storlek på organisation
Företagsanpassningar och projekt: Kontakta oss för prisuppgift.